Zdarzenie na drodze - Poradnik

W przypadku zdarzenia na drodze pamiętaj o następujących zasadach:

Zabezpieczenie miejsca kolizji

 • Zjedź na pobocze drogi. Jeśli zdarzenie miało miejsce na autostradzie, zjedź wraz z uczestnikami zdarzenia na miejsce wyznaczone do postoju
 • Włącz światła awaryjne
 • Ustaw trójkąt ostrzegawczy (w odległości 100 m ? na autostradzie lub drodze ekspresowej, 30-50 m poza obszarem zabudowanym, bezpośrednio za miejscem wypadku na obszarze zabudowanym)

Pierwsza pomoc. Jeżeli są ofiary wypadku :

 • Sprawdź oddech i puls
 • Ułóż poszkodowanego w bezpiecznej pozycji
 • Zatamuj krwawienie
 • Zadzwoń po pogotowie ratunkowe ( tel. 999)

Zawiadom policję ( tel. 997 lub 112 ) Przekaż następujące informacje:

 • Co się stało
 • Gdzie zdarzył się wypadek
 • Kiedy zdarzył się wypadek
 • Ilu jest poszkodowanych
 • Podać swoje dane (imię, nazwisko, nr.tel)

Zadzwoń po Ford Assistance +48 22 522 27 27 lub skontaktuj się z nami +48 664 03 11 45  (lub +48728 44 94 34)

Sporządź ewidencję zdarzenia

Współpracujemy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi:

Kierownik AZNN

 • Bartłomiej Masłowski   664 031 145

Z-ca Kierownika AZNN

 • Paweł Krzemiński 728 449 434

Asystentka AZNN

 • Barbara Sadkowska 85 742 45 02 w.37

Całodobowa Pomoc Drogowa

 • kom. 664 444 111