System pomiarowy

Laserowo ? elektroniczny system pomiarowy Genesis 2 ?

jest nowoczesnym urządzeniem pomiarowym, w którym zastosowano najnowszą technologię laserową i elektroniczną. Urządzenie to w obecnej wersji zamiast laserowych pomiarów liniowych dokonywanych w układzie trzech współrzędnych, wykorzystuje system całkowicie zautomatyzowanych pomiarów trygonometrycznych, których podstawą nie są jednak kątowe pozycje mechanicznego ramienia pomiarowego, lecz rejestracja wzajemnego położenia charakterystycznych punktów w płycie podłogowej i nie tylko.

Zasada działania Genesis 2 ?

W celu dokonania pomiarów należy wybrać z odpowiedniej bazy danych markę, model, typ oraz rok produkcji interesującego nas pojazdu. Na monitorze zostanie wyświetlony obraz płyty podłogowej z zaznaczonymi i zwymiarowanymi charakterystycznymi punktami pomiarowymi (większość punktów można obejrzeć na cyfrowych zdjęciach w celu szybszego i dokładniejszego ustalenia ich położenia). W zadanych przez program punktach, za pomocą opisanych zawieszek mocujemy odpowiednio dopasowane sondy pomiarowe. Ustawiamy skaner pod pojazdem mniej więcej w środkowej części prostopadle do osi wzdłużnej. Następnie uruchamiamy program przeliczeniowy i w jednej chwili widzimy na monitorze wyniki pomiarów wszystkich punktów, w których zainstalowaliśmy sondy. Możemy odczytywać wymiary faktyczne, jak i różnicę między wymiarami fabrycznymi a faktycznymi, gdzie strzałka pokazuje w którą stronę i w której płaszczyźnie pomiarowej (długość, szerokość, wysokość) dany punkt jest przemieszczony i o jaką wartość (mm).

Możliwości pomiarowe Genesis 2 ?

Dodatkową zaletą tego urządzenia jest funkcja pomiaru ciągłego, gdzie co 3 sekundy pomiar jest aktualizowany. Daje nam to możliwość pełnej kontroli całej płyty podłogowej podczas dokonywania napraw powypadkowych. (Ani skaner, ani sondy pomiarowe nie są demontowane na czas naprawy ? dokonujemy ?ciągnięcia? z zamocowanymi sondami pomiarowymi.) Nie dopuszczamy w ten sposób do tego co miało niejednokrotnie miejsce, a mianowicie nieświadome uszkadzanie miejsc nieuszkodzonych podczas naprawy. Dzięki temu osoba dokonująca naprawy widzi czy uszkodzone miejsce czy nawet cała strefa pojazdu wróciła do wymiarów fabrycznych, a miejsca nieuszkodzone nie zmieniły swojego położenia. Istnieje też możliwość pomiaru porównawczego dowolnych symetrycznych punktów nie występujących w bazie danego pojazdu. Możemy dzięki temu dokonać porównań charakterystycznych punktów między stronami (prawą a lewą ? w trzech płaszczyznach). Na przykład symetrię położenia wahaczy, sworzni zwrotnic i temu podobnych elementów zawieszenia. Funkcja ta pozwala na pomiar porównawczy kątów pochylenia kół i wyprzedzenia sworzni zwrotnic między stroną lewą a prawą jeszcze na stanowisku naprawczym ? (znając położenie osi amortyzatorów, czyli gniazd goleni resorujących i dolnego położenia sworzni zwrotnic). Widzimy, że Genesis może zmierzyć nie tylko karoserię, ale też elementy zawieszenia. Pomiary można wykonywać z tymi elementami lub bez, a program umożliwia błyskawiczne poprawienie wymiarów.

Genesis 2 ? udostępnia całą gamę wydruków w zależności od potrzeb:

  1. Wydruk pomiaru wstępnego ? celem jest dokładne określenie wartości odkształceń karoserii przed rozpoczęciem naprawy (dla ułatwienia opisu szkody przez biegłych rzeczoznawców) co niewątpliwie skraca czas całego cyklu naprawczego przez wyeliminowanie dodatkowych oględzin podczas naprawy.
  2. Wydruki pomiarów naprawczych ? celem jest udokumentowanie kolejnych kroków w celu odwrócenia skutków kolizji (czyli poszczególne etapy naprawy krok po kroku).
  3. Wydruk pomiaru końcowego ? celem jest udokumentowanie poprawnie wykonanej naprawy, gdzie wykazane są wymiary z pomiary wstępnego (czyli jak było przed naprawą) i wyniki pomiaru końcowego przedstawiające wyniki po zakończeniu naprawy (czyli jak jest obecnie).

Kierownik AZNN

  • Bartłomiej Masłowski   664 031 145

Z-ca Kierownika AZNN

  • Paweł Krzemiński 728 449 434

Asystentka AZNN

  • Barbara Sadkowska 85 742 45 02 w.37

Całodobowa Pomoc Drogowa

  • kom. 664 444 111